Barbora SIROVÁ

Bachelor's thesis

Názvy pražských restauračních zařízení z pohledu onomastiky

Prague restaurant and pub names from an onomastic point of view
Anotácia:
Téma bakalářské práce spadá do oblasti chrématonym. Autorka práce sestaví podrobný seznam pražských restaurací a na základě studia odborné literatury provede rozbor jed-notlivých sémantických skupin spolu s jejich motivacemi. Cílem práce je zmapovat po-jmenování restaurací v hlavním městě a zároveň přispět k poznání zdejší chrématonymie.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of chrematonymy. It contains a detailed list of Prague's restaurants and, using academic literature, provides an analysis of the individu-al semantic groups together with their motivations. The aim of the present thesis is to provide an overview of restaurant names in the Czech capital as well as to contribute to the overall knowledge of the local chrematonymy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015
Zverejniť od: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Markéta MATUROVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SIROVÁ, Barbora. Názvy pražských restauračních zařízení z pohledu onomastiky. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Philology / Czech Studies

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses hzn7re hzn7re/2
11. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
11. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.