Bc. Eliška Hrubá

Diplomová práce

Analýza marketingové komunikace La Gare Restaurants

La Gare Restaurants Marketing Communication Analysis
Anotace:
Cílem analýzy maketingové komunikace La Gare Restaurant je zjistit, zda jsou nástroje, které jsou využity dostačující, zda je potřeba některé nástroje obnovit, restartovat nebo doplnit je novými, atraktivnějšími, modernějšími prostředky marketingové komunikace. V této práci jsou popsány nástroje marketingového komunikačního mixu. Je zde jasně řečeno, zda jsou nástroje efektivně nastaveny a jsou hosty …více
Abstract:
The goal of the analysis of marketing communications Restaurant La Gare is to determine if the tools, that are mentioned, are used correct. If the tools need to be restore, refresh or replenish with more attractive and modern tools of marketing communications. This thesis describes tools of marketing communication mix. It is clearly stated that the instruments are effectively set and entertains guests …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze