Bc. Ruslan Tazhigaliyev

Diplomová práce

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media
Anotace:
Cílem teto práce je identifikace možných řešení pro provedení úspěšné inbound marketingové kampaně. Diplomová práce zkoumá rysy internetových technologií, zabývá se problémy a fenoménem toku informací kolem internetových uživatelů s názvem filtr bubbles. Autor vysvětluje možnosti použití tohoto fenoménu pro účely internetové marketingové kampaně v sociálních médiích. Diplomová práce zahrnuje experiment …více
Abstract:
The purpose of this study is to identify possible solutions in order to run a successful inbound marketing campaign. The Diploma Thesis studies the features on internet technologies and deals with challenges and phenomenon of information flow around internet users called filter bubbles. The author explains the opportunities of application of this phenomenon in internet marketing campaign in social …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Ondřej Kotouč
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication