Adéla RENNEROVÁ

Bakalářská práce

Kognitivní poruchy a sluch

Cognitive disorders and hearing
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na potvrzení souvislosti mezi prahem sluchu a kognitivními poruchami formou shrnutí dosavadních poznatků dostupných na vědeckých databázích. Zkoumá především poruchy sluchu v kombinaci s Alzheimerovou chorobou, mírnou kognitivní poruchou a demencí. Teoretická část se zabývá poruchami sluchu včetně rizikových faktorů a zároveň také poruchami kognice. Práce popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on confirming the connection between the hearing threshold and cognitive disorders in the form of a summary of existing knowledge available on scientific databases. It mainly examines hearing disorders in combination with Alzheimer's disease, mild cognitive impairment and dementia. The theoretical part deals with hearing disorders, including risk factors, as well as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RENNEROVÁ, Adéla. Kognitivní poruchy a sluch. Ostrava, 2022. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví

Práce na příbuzné téma