Bc. Markéta JANÍKOVÁ

Diplomová práce

Mírná kognitivní porucha ve vztahu k socio-demografickým faktorům

Mild cognitive impairment in relation to socio-demographic factors
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou mírné kognitivní poruchy (MCI), což je stav, kdy dochází k deficitu kognitivních funkcí nad fyziologické změny stárnutí, ale zároveň jedinec zůstává soběstačný. Cílem této práce bylo vytýčit rizikové socio-demografické faktory této poruchy, následně je statisticky vyhodnotit a zhodnotit vliv na rozvoj MCI. Teoretická část v úvodu vysvětluje význam …více
Abstract:
The present thesis deals with the issue of mild cognitive impairment (MCI), a condition in which there is a deficit in cognitive function beyond the physiological changes of aging, but at the same time the individual remains self-sufficient. The aim of this study was to identify the socio-demographic risk factors for this disorder, statistically evaluate them and estimate their impact on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2023
  • Vedoucí: MUDr. Eva Mrázková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANÍKOVÁ, Markéta. Mírná kognitivní porucha ve vztahu k socio-demografickým faktorům. Ostrava, 2023. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta