Bc. Ondřej STAŇO

Bakalářská práce

Tradice výroby, zbožíznalectví a jakostní charakteristika vína produkovaného v Mikulovské oblasti.

Tradition production, goods - connoisseurship and qualitative characterization wine produce in Mikulov areas
Anotace:
V bakalářské práci je popsáno základní složení hroznu a následná výroba přírodních vín. Dále je pojednáno o dělení vín v České Republice. Zpracována je tradice výroby, zbožízna-lectví a jakostní charakteristika typických vín produkovaných v Mikulovské podoblasti. Je porovnána situace českého vinařství v kontextu s Evropskou Unií. V části věnované dílčím změnám jsou stručně popsány nevýhody používání …více
Abstract:
The bachelor work describes the basic composition of grape and the follow-up production of natural wines. Further, the division of wines in the Czech Republic is dealt with. The tradi-tion of production, commodity expertise and quality characteristics of typical wines pro-duced in the Mikulov sub-region are treated. The situation of the Czech winegrowing is compared in the context of the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008
Zveřejnit od: 2. 6. 2008
Identifikátor: 5243

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇO, Ondřej. Tradice výroby, zbožíznalectví a jakostní charakteristika vína produkovaného v Mikulovské oblasti. . Kroměříž, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 6. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin

Práce na příbuzné téma