Jana Bočková

Bakalářská práce

Sebepoškozování dospívajících dívek

Self-harm of adolescent girls
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá fenoménem sebepoškozování dospívajících dívek. Teoretická část je zaměřena na klíčové pojmy související se sebepoškozováním. Jedná se o příčiny a formy sebepoškozování, stupně závažnosti, prevenci a terapeutické zvládání sebepoškozování. Praktická část se prostřednictvím kvalitativního výzkumu metodou polostrukturovaných rozhovorů soustřeďuje na interpretaci zkušeností klinických …více
Abstract:
The Bachelor Thesis is focused on the phenomenon of self-harming of adolescent girls. The theoretical section is focused on key terms related to the phenomenon of self-harming. These are the causes and forms of self-harming, degree of severity, prevention and therapeutic management of self-harming. Using the qualitative research through the method of semi-structured interviews, the practical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/t6f20/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence

Práce na příbuzné téma