BcA. Michael Tenkorang Ofori

Diplomová práce

The Effect of Climate Change on Yam Production in Ghana: A Case Study of Techiman Municipality

Vliv klimatické změny na produkci jamu v Ghaně: Případová studie Techiman Municipality
Anotace:
Změna klimatu je jedním z vážných problémů v oblasti životního prostředí, která ve většině oblastí světa vyvolala spoustu veřejných protestů kvůli tomu, že má dopad na na zemědělství, energetiku a průmysl. Tato studie se snaží zjistit dopad změny klimatu na produkci jamu v Ghaně. Data od pěstitelů jamu, záměrně vybraných ze tří komunit v areálu studie, byla sesbírána během semi-strukturovaných rozhovorů …více
Abstract:
Climate change is one of the serious environmental challenges that has received much public outcry in the global world due to its consequences on agriculture, energy and industry. This study, therefore, looks to find out the impact of climate change on yam production in Ghana. The semi-structured interview guide is the instrument for data collection covering yam farmers who were purposively selected …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
  • Oponent: Ebo Tawiah Quartey, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Magisterský studijní program / obor:
International Territorial Studies / International Development Studies