Theses 

Řízení finančního zdraví podniku – Bc. Monika Štěpánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Monika Štěpánová

Bakalářská práce

Řízení finančního zdraví podniku

Management of financial health

Anotace: Ve své bakalářské práci se budu zabývat finanční analýzou konkrétního podniku, který se zabývá prodejem práškových barev a aplikačního zařízení, také nabízí kompletní servis v tomto oboru. Práce bude rozdělena na teoretická východiska a vyhodnocení problematiky. V teoretických východiscích budou definovány základní pojmy vztahující se k finanční analýze, poté budu popisovat poměrové a rozdílové ukazatele, a nakonec bankrotní a bonitní modely. V části vyhodnocení problematiky budu představovat společnost a následně zhodnotím společnost na základě poměrových a rozdílových ukazatelů, výsledky analýz budou interpretovány formou tabulek dle jednotlivých let a jednotlivých ukazatelů. Hlavním cílem práce bude zhodnocení finančního zdraví společnosti OK-COLOR, s. r. o., zjištění silných a slabých stránek podniku a návrh na řešení problémových oblastí podniku.

Abstract: In my bachelor thesis, I will discuss the financial analysis of a particular company that specifies in selling powder colours with application equipment for powder coatings but also provides complete service in this field. The thesis will be divided in two parts, one focusing on the theory and the second on the evaluation of the given issue. The theoretical part will define basic concept related to the financial analysis, including the ratios and different indicators but also bankruptcy and credit models. In second part dedicated to the evaluation of the issue, I will present the company, then I will evaluate the company on the basis of ratios and different indicators leading to a result of an analysis, which will be interpreted in the form of tables according to individual years and indicators. The main of aim of the thesis is to evaluate the financial health of the company OK-COLOR, s. r. o., to identify strengths and weaknesses and to propose solution for problematic areas of the company.

Klíčová slova: Finanční analýza, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, bankrotní modely, bonitní modely. Financial analysis, horizontal analysis, vertical analysis, financial ratio analysis, bankruptcy models, credit scoring models.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Michal Blahout
  • Oponent: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:58, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz