Mgr. Martin Chlud

Diplomová práce

Kolektivní smlouvy a kolektivní spory

Collective agreement and Collective disagreement
Anotace:
Jako název mé diplomové práce jsem si zvolil "Kolektivní smlouvy a kolektivní spory", jejím obsahem však nejsou jen instituty zmíněné v názvu práce. Mimo kolektivních smluv a kolektivních sporů jsem se v diplomové práci zabýval i dalšími problémy, které souvisejí s kolektivním pracovním právem. Podstatnou částí diplomové práce je kapitola o sociálním dialogu. Zabýval jsem se i součinností zaměstnavatele …více
Abstract:
As the name of my diploma paper I chose ¨Collective agreements and collective controversy¨but it’s résumé aren´t just institutes mentioned in the name of my work. Except collective agreement and collective controversy I acted in my diploma paper with another problems, which relate to collective industrial low. Important part of my diploma paper is chapter about social dialogue. I was also engaged in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2008
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta