Bc. Tereza Vengřinová

Diplomová práce

Účast studentů Ústavu pedagogických věd v programu Erasmus+

Participation of students of the Department of Educational Sciences in Erasmus+ Program
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá Účastí studentů Ústavu pedagogických věd (zkráceně ÚPV) v programu Erasmus + a zaměřuje se na důvody jejich neúčasti. Cílem práce bylo zjistit, sepsat a popsat důvody, které ovlivňují studenty ÚPV v jejich rozhodnutí nevycestovat v rámci programu Erasmus +. Práce je rozdělena do dvou hlavních celků. První část se zabývá teorií a ukotvuje program Erasmus + …více
Abstract:
This master thesis deals with a participation of students of the Department of Educational Sciences in Erasmus+ Programme and it focuses on reasons of their nonparticipation. The aim of this thesis is to find, write down and describe reasons, why students of Department of Educational Sciences do not participate in Erasmus + Programme. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical, part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Klára Záleská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta