Zuzana Mikolášková, DiS.

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienty s respiračním selháním na UPV a ECMO se zaměřením na tvorbu ošetřovatelských standardů

Nursing Care of a Patient with respiratory Failure on ECMO and Ventilator Focusing on Nursing Standards Methodology
Anotace:
Mikolášková, Zuzana. Ošetřovatelský proces u pacienta na UPV a ECMO se zaměřením na tvorbu ošetřovatelských standardů. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Ulrych, PhD. Praha 2023. 100 s. Pandemie covid 19 ukázala, že možnosti managementu péče u pacientů s respiračním selháním jsou daleko rozsáhlejší. Kromě standardních postupů byly získány …více
Abstract:
Mikolášková, Zuzana. Nursing process in mechanically ventilated and ECMO patients with focus on development of nursing standards. Degree of qualification: Bachelor (Bc.). Thesis supervisor. Mgr. Ondřej Ulrych, PhD. Prague 2023. The covid 19 pandemic has shown that the care management options for patients with respiratory failure are far more extensive. In addition to standard procedures, experience …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Ulrych
  • Oponent: Mgr. Martin Krause, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická