Bc. Maryna Chernova

Bakalářská práce

Analýza dopadu globální finanční krize 2008 - 2009 na bankovní sektor Ruské Federace

Analysis of the impact of global financial crisis 2008-2009 on the banking sector of Russian Federation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem globální finanční krize a ekonomické recese v letech 2007 - 2009 na bankovní systém Ruské federace. V první části je rozebrána finanční krize s různými druhy členění finančních krizí, které je následně aplikováno na krizi finanční v Rusku a následnou krizi reálné ekonomiky. Práce podrobně popisuje vliv této krize na ruský bankoví systém a dále rozebírá dvě vlny protikrizových …více
Abstract:
This bachelor's thesis is about influences of global financial crisis and economical recession in years 2007 - 2009 on the banking system of Russian Federation. In the first part are discussed separate parts of financial crisis, follows application crisis in Russia. Thesis describes in detail influence of the crisis to russian bank system and rates its effect in global context. Conclusion summarises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní