Lukáš HALFAR

Bakalářská práce

Stanovení kontrolního souboru zdravých dárců u vyšetření stimulované agregace krevních destiček metodou světelné transmisní agregometrie

Determination of a control group of healthy donors by examination stimulated platelet aggregation by light transmission aggregometry
Anotace:
Úvod: Krevní destičky hrají klíčovou roli v procesu zástavy krvácení v takzvané primární hemostáze při tvorbě primární destičkové zátky. Při této činnosti není důležitý jen jejich počet, ale také jejich správná funkce. Mezi základní funkce krevních destiček patří adheze a agregace. Vyšetření adhezivity krevních destiček je pouze hrubě orientační, proto se většinou nepoužívá. Pro zjištění funkčnosti …více
Abstract:
Introduction: Platelets have a key role in stopping the bleeding in the primary hemostasis in the formation of primary platelet plug. In this activity is not important only their quantity but also their proper function. The basic functions include the platelet adhesion and aggregation. The examination of platelets adhesivity is only for approximately orientation, so it is not usually used in practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Recová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALFAR, Lukáš. Stanovení kontrolního souboru zdravých dárců u vyšetření stimulované agregace krevních destiček metodou světelné transmisní agregometrie. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta