Bc. Ivana EGERMAJEROVÁ

Diplomová práce

Ověření efektu bioaktivních fosfolipidů u atopické dermatitidy

Evaluate the effect of bioactive phospholipids in atopic dermatitis
Anotace:
Pro diplomovou práci jsem si zvolila téma, "Ověření efektu bioaktivních fosfolipidů u atopické dermatitidy." Téma jsem si vybrala z důvodu dlouhodobějšího zájmu o tuto problematiku. Popíši a zanalyzuji danou problematiku. Zajímá nás efekt a vliv bioaktivních fosfolipidů u atopické dermatitidy. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení …více
Abstract:
For the thesis I chose the topic, "Verifying the effect of bioactive phospholipids in atopic dermatitis." Theme I chose because of the long-term interest in this issue. I will describe, and analyze the issue. We are interested in the effect and impact of bioactive phospholipids in atopic dermatitis. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part focuses on the explanation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EGERMAJEROVÁ, Ivana. Ověření efektu bioaktivních fosfolipidů u atopické dermatitidy. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech