Jiří Pitron

Diplomová práce

Vliv materiálového složení na kvalitu TAP PALOZO II

Effect of Material Composition on the Quality of TAP PALOZO II
Anotace:
Tématem mé diplomové práce je výroba tuhého alternativního paliva PALOZO II, které vyrábí společnost OZO Ostrava s.r.o. z odpadů. V úvodu diplomové práce je zpracována analýza zdrojů vhodných odpadů pro výrobu PALOZO II a způsob kontroly kvality vhodných odpadů. V další části diplomové práce jsou popsány možnosti doplnění materiálů pro výrobu PALOZO II o směsné komunální odpady. PALOZO II doplněné …více
Abstract:
This thesis concerns the manufacture of PALOZO II, an alternative fuel produced from waste by the company OZO Ostrava s.r.o. The introductory part consists of an analysis of the waste sources it can be produced from, and the quality control methods employed to determine their suitability. The following part of the thesis discusses the possibility of supplementing these sources with material derived …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Miluše Hlavatá
  • Oponent: Zuzana Viestová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava