Theses 

Návrh webové stránky velvyslanectví Kazašské republiky v Praze pomocí HTML 5.0. – Bc. Amal Ibragimova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Amal Ibragimova

Bakalářská práce

Návrh webové stránky velvyslanectví Kazašské republiky v Praze pomocí HTML 5.0.

A way to create a website for the embassy of the republic of Kazakhstan in Prague using HTML 5.0.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem webové stránky pro velvyslanectví Kazašské republiky v Praze Úvodní část je věnována popisu redakčních systémů (CMS). V další části je uveden popis potřebných technologii. Dále jsou zde analýza možných požadavků na webovou stránku. Na závěr v praktické části práce se zabývám samotným navržením webové stránky pro velvyslanectví Kazašské republiky v Praze.

Abstract: This bachelor thesis is based on the design of the web site for the embassy of the republic of Kazakhstan in Prague. The preliminary part of the thesis is devoted to the description of the content management systems (CMS). In the following part of the thesis, the description is given of the necessary technology. The next part of the thesis is the analysis of the possible requirements on the web page. In the conclusion of this thesis I am engaged in designing a website for the Embassy of the Republic of Kazakhstan in Prague.

Klíčová slova: Kazachstán, HTML, PHP, CMS, Wordpress

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 10. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jaromír Malenko, PhD.
  • Oponent: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 20:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz