Bc. Jiří Barouš

Bakalářská práce

Implementace CMS na PHP frameworku Symfony

CMS Implementation using the Symfony PHP Framework
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout a naimplementovat specifický systém pro správu obsahu webu. Navrhovaný systém je postaven na frameworku Symfony 4. Součástí práce je i analýza konkurenčního řešení, srovnání původního řešení s novým a zhodnocení úrovně naplnění požadavků zadavatele. Další součástí práce je popis průběhu implementace nového systému včetně testování a porovnání výkonu naimplementovaného …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design and implement a unique content management system for web. The designed solution is built using the Symfony 4 framework. This thesis analyses competing solutions, compares the original solution with the new one and judges fulfillment of client's requirements. It also describes the process of implementation, including deployment and performance testing. The project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. David Chudán, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luboš Dobda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní