Bc. Petr Plíhal

Master's thesis

Tvorba opravných položek k pohledávkám

Value Adjustments to Receivables
Abstract:
Práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové účetní směrnice, která umožní vytváření opravných položek k pohledávkám ve vybrané společnosti. Tyto opravné položky účetní i daňové budou sloužit nejenom k optimalizaci výsledku hospodaření a základu daně, ale také k dodržení zásady reálného zobrazení majetkové situace společnosti pro vlastníky a v souladu s požadavky auditu a následné konsolidace.
Abstract:
This thesis is focused on creating an internal accounting directive, which allows creating adjustment claims in selected company. These adjustment claims involving accounting and tax items will serve not only to optimize economic outturn and tax base but they will also follow the principle of real property situation principle for the company which must be in accordance with the requirements of audit …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 8. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Reader: Ing. Jiří Tomášek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting