Bc. Radka Kejzlarová

Diplomová práce

Právní problematika dovozu automobilů ze zemí EU v závislosti na daňovém a ekologickém zatížení

Legal questions of importing used from the EU in dependence on ecological and tax burden
Anotace:
Ve své diplomové práci analyzuji téma, které je spojeno v nemalé míře s členstvím České republiky v Evropské Unii a sice, právní problematiku dovozu nových i ojetých automobilů ze zemí EU. Domnívám se, že toto téma je velmi zajímavé, neboť s dovozem motorových vozidel je spojena celá řada problémů a nedostatků, které bych ve své práci zmínila.
Abstract:
In my thesis I would like to analyse a subject which is greatly con-nected with the membership of the Czech Republic in the Europian Union and that is legal questions of import of new and also used cars from the EU countries. I feel that this topic is very interesting becau-se together with motor car import there is a whole range of problems and insufficiencies connected, which I would like to mention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Otakar Svatoš
  • Oponent: JUDr. Karel Běleja

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma