Mgr. Martina Malíková

Bachelor's thesis

Humor ve výukové komunikaci

Humor in educational communication
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je Humor ve výukové komunikaci. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část pojednává o základních teoriích a typologii humoru, dále se práce věnuje školnímu humoru, jeho aktérům a funkcím, poslední část je věnována genderovým stereotypům ve výukové komunikaci. Empirická část prezentuje výsledky výzkumného šetření, které bylo prováděno formou …viac
Abstract:
The theme of the bachelor thesis is Humor in educational communication. Thesis is divided into two main parts – the theoretical and empiric one. The theoretical part deals with the basic theories and typology of humor, next chapters are focused on the school humor, its actors and functions, the last chapter discusses the gender stereotypes in educational communication. The empirical part presents the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedúci: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ingrid Čejková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta