Bc. Veronika Sucháčová

Bakalářská práce

Kvantitativní stanovení monoklinických pyroxenů a jejich význam pro klasifikaci hornin.

Quantitative detrmination of klinopyroxens and their significance for a rocks classification.
Abstract:
Bachelor thesis, defines clinopyroxenes quantitatively and their meaning in the clasification of rocks. In the first part, there are the themes formed clearly about chemical composition, texture, physical properties and petrology of clinopyroxenes. In the second practical part, there is the method of representation of quantitative phase analysis of clinopyroxenes described and verified by the method …více
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje kvantitativnímu stanovení monoklinických pyroxenů a jejich významu v klasifikaci hornin. V první části jsou přehledně zpracovány informace o chemickém složení, struktuře, fyzikálních vlastnostech a petrológii monoklinických pyroxenů. V druhé praktické části je popsána a ověřená metodika kvantitativního stanovení monoklinických pyroxenů metodou vnitřního standardu použitím …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Václav Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta