Zdeněk Chaloupka

Diplomová práce

Interaktivní webový film jako svébytná forma dokumentárního díla

Interactive Web Documentary as a Distinctive Form of Documentary Film

Anotace:
V diplomové práci Interaktivní webový film jako svébytná forma dokumentárního díla se z pozice tvůrce zabývám zatím nepříliš ukotvenou podobou dokumentárního díla – webovým dokumentárním filmům. V první části práce nabízím základní kategorizaci této formy, kterou ilustruji konkrétními příklady. Další částí práce je případová studie vývoje a realizace dokumentárního webového filmu Zapomenutá válka, …více
Abstract:
In my diploma thesis Interactive Web Documentary as a Distinctive Form of Documentary Film I deal with not widely known form of web documentaries from the position of the creator. In the first part of the thesis I offer a basic categorization of this form illustrated with concrete examples. Another part of the thesis is a case study of the development of my master project, web documentary film Forgotten …více
 

Klíčová slova

dokumentární film

Klíčová slova

interaktivní film

Klíčová slova

analýzy filmových děl

Klíčová slova

internet

Klíčová slova

diváci
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2019
  • Vedoucí: Martin ŘEZNÍČEK
  • Oponent: Lubor KOPECKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 11. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna