Bc. Kristýna Rada

Diplomová práce

Exekuce v podnikání

Execution in business
Anotace:
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou „exekuce“ její charakteristikou, historií a vývojem. Dále jsou rozebrány pojmy exekuční titul, exekutor a etický kodex, způsoby vykonávání exekuce, role exekutorské komory a centrální evidence exekucí. Praktická část je zaměřena především na exekuce právnických osob. Jsou zde analyzovány pohledy dlužníka i věřitele při reálném exekučním řízení …více
Abstract:
The theoretical part of the thesis is dealing with the issue of "execution“ as an act of enforcing a money judgement, its characteristics, history and development. Followed by the conceptual analysis of a writ of execution, executive officer and the code of ethics, including various methods of enforcement, the role of „executive officers chamber“ and central evidence of legal enforcements. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní