Bc. Kristýna Rada

Master's thesis

Exekuce v podnikání

Execution in business
Abstract:
Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou „exekuce“ její charakteristikou, historií a vývojem. Dále jsou rozebrány pojmy exekuční titul, exekutor a etický kodex, způsoby vykonávání exekuce, role exekutorské komory a centrální evidence exekucí. Praktická část je zaměřena především na exekuce právnických osob. Jsou zde analyzovány pohledy dlužníka i věřitele při reálném exekučním řízení …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis is dealing with the issue of "execution“ as an act of enforcing a money judgement, its characteristics, history and development. Followed by the conceptual analysis of a writ of execution, executive officer and the code of ethics, including various methods of enforcement, the role of „executive officers chamber“ and central evidence of legal enforcements. Practical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní