Iveta TUREČKOVÁ

Bakalářská práce

Trh biopotravin v České republice

The Organic Food Market in the Czech Republic
Anotace:
Má bakalářské práce se zaměřuje na obecné informace o trhu, ekologickém zemědělstvím a biopotravinách. Popisuje označování biopotravin, bio značky a kontrolní organizace, výhody biopotravin a nakupování biopotravin. Cílem mé bakalářské práce je rozbor SWOT analýzy biopotravin, navržení obecného mar-ketingového mixu pro výrobce biopotravin a vyhodnocení statistiky spotřeby biopotravin.
Abstract:
The theoretical part of the Bachelor´s Thesis aims at common information of the market, ecological agriculture and organic food. It describes labelling of organic food, brand names of organic food, control authorities, organic food benefits plus organic food shopping. The aim of my Bachelor´s Thesis is an analysis of the SWOT organic food analysis, then a proposal of common marketing mix for organic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011
Identifikátor: 22697

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TUREČKOVÁ, Iveta. Trh biopotravin v České republice. Bzenec, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii