Bc. Oleksandra Lemeshko

Diplomová práce

Comparison of mergers and acquisitions in the view of IAS/IFRS and US GAAP

Comparison of mergers and acquisitions in the view of IAS/IFRS and US GAAP
Anotace:
Předmětem diplomové práce je studium spolehlivosti a srovnatelnosti účetních praktik US GAAP a IAS/IFRS v kontextu podnikových kombinací. Diplomová práce se skládá ze dvou částí, tj. teorie a praxe. Obě části mají tendence zkoumat fenomén podnikových kombinací z různých hledisek. Teoretická část je zaměřená na vybudování virtuální cesty tvořené akademickými a právními poradenství o všeobecné podstatě …více
Abstract:
The subject of diploma thesis work is study of reliability and comparability of US GAAP and IAS/IFRS accounting practices in regard of business combinations. The diploma thesis work comprises two parts i.e. theory and practice. Both parts tend to luminate the phenomenon of business combinations from different perspectives of view. The theoretical part is called upon to build a vertual path made up …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2013
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Valouch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání (angl.)