Theses 

Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a US GAAP – Bc. Lucie Pyszková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Lucie Pyszková

Diplomová práce

Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a US GAAP

Accounting procedures related to mergers according to the Czech accounting legislation and US GAAP

Anotace: Předmětem diplomové práce „Účetní postupy při fúzích dle české účetní legislativy a US GAAP“ je na základě analýzy účetních postupů při fúzích v souladu s českými účetními normami a US GAAP demonstrovat praktický postup realizace fúze na konkrétním příkladu a následně pak tyto přístupy porovnat. V úvodní části práce zachycuje problematiku fúze v teoretickém pojetí. V následujících kapitolách jsou zmapovány účetní postupy v českém a americkém prostředí, zejména se jedná o oblast ocenění, goodwillu, odložené daně a účetních metod. Na základě získaných poznatků je v praktické části znázorněn postup realizace fiktivní fúze sloučením dvou pivovarských společností. Poslední část je věnována komparaci těchto dvou úprav.

Abstract: The subject of diploma thesis “Accounting procedures related to mergers according to the Czech accounting legislation and US GAAP“ is to demonstrate practical approaches to mergers in compliance with Czech accounting legislation and US GAAP. Both approaches will be demonstrated by practical example. Comparison of two different approaches is performed subsequently. At the beginning the diploma thesis focuses on theoretical conception of mergers. Afterwards, it deals with accounting procedures in Czech and American environment, especially valuation, goodwill, deferred tax and accounting methods. On the grounds of acquired knowledge the practical part describes the process of the fictitious merger of two brewing companies. The end of the thesis is devoted to comparison of these different treatments.

Klíčová slova: Fúze, podniková kombinace, zanikající společnost, nástupnická společnost, nabyvatel, nabývaný podnik, goodwill, odložená daň, ocenění, Merger, business combination, acquisition method, ceasing company, successor company, acquirer, acquire, deferred tax, measurement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Bc. Alois Konečný, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iveta Skalická

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 16:31, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz