Theses 

Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole – Vladimír KOUTECKÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vladimír KOUTECKÝ

Bakalářská práce

Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole

Motivation of Pupils to Study the Field of General Nursing at University

Anotace: Bakalářská práce se zabývá motivací žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na rešerši dané problematiky, historii ošetřovatelství, vymezuje pojem motivace, kompetence a vzdělávací systém nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice. V praktické části se metodou dotazníkového šetření zjišťuje, jaké faktory ovlivňují žáky středních škol při volbě studijního oboru na vysoké škole, co si představují pod pojmem motivace a jakou mají představu o náplni práce všeobecné sestry. Na základě výsledků šetření připravit návrh programu využitelný v praxi.

Abstract: Bachelor thesis deals with motivating pupils to study the field of General Nursing. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on review of given problems, nursing history, defines the term motivation, competence, and education system of paramedical health care workers in the Czech Republic. The practical part is, by the method of questionnaire survey, finding which factors influence the students in choice of university studies; what they imagine un-der the term motivation, and what idea they have about the work of general nurse. On the basis of the investigation results is presents a proposal of a motivation programme in prac-tice.

Klíčová slova: motivace, kompetence, systém vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, studium

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=31061 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

KOUTECKÝ, Vladimír. Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz