Vladimír KOUTECKÝ

Bakalářská práce

Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole

Motivation of Pupils to Study the Field of General Nursing at University
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá motivací žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zaměřuje na rešerši dané problematiky, historii ošetřovatelství, vymezuje pojem motivace, kompetence a vzdělávací systém nelékařských zdravotnických pracovníků v České republice. V praktické části se metodou dotazníkového …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with motivating pupils to study the field of General Nursing. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on review of given problems, nursing history, defines the term motivation, competence, and education system of paramedical health care workers in the Czech Republic. The practical part is, by the method of questionnaire survey …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
Zveřejnit od: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUTECKÝ, Vladimír. Motivace žáků středních škol ke studiu studijního oboru Všeobecná sestra na vysoké škole. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe