Marta Puková

Master's thesis

Sociální podpora a daňové slevy pro rodiny s dětmi v České Republice

The welfare benefits and taxes benefits for families
Anotácia:
Tato práce se zabývá změnou příjmů domácností bez dětí a s dětmi. Práce je rozdělena na více částí. K teoretickým částem používám dostupnou literaturu a měly by především vysvětlit, jaké faktory příjem rodiny ovlivní. Jedná se o kapitoly, které se zabývají rodinou, rodinnou politikou, sociální podporou státu a daňovými zvýhodněními pro rodiny. Druhý celek je praktický a je složen ze dvou částí. V první …viac
Abstract:
This master thesis is about change in revenue of the householdes without children and with children. The thesis is divided into several parts. I used avialable literature in the theoretical part and this part should explain what factors affect family income. These are the chapters that deal with family politicy, welfare benefits and taxes benefits for family. The second part is practical and it is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedúci: Stanislav Klazar
  • Oponent: Pavlína Brabcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70880