Bc. Tereza Nováčková

Diplomová práce

Modelování a predikce provozního cash-flow

Modelling and predicting cash-flows from operating activities
Anotace:
V této diplomové práci se věnuji analýze a predikci provozního cash flow pro firmu z biomedicínského odvětví. Cílem práce bylo identifikovat a kvantifikovat faktory ovlivňující provozní cash-flow a na tomto základě zkonstruovat predikční model provozního cash-flow pro potřeby daného podniku. Model zohledňuje běžně se vyskytující finanční toky, u splatnosti pohledávek pracuje s odhadem založeným na …více
Abstract:
In this thesis I analyse and predict operational cash flow for a company from biomedical sector. The aim of this thesis was to identify and quatify factors that influence cash flow and to construct a prediction model of operational cash flow for the needs of the company. The model takes into account common financial flows; regarding maturity of recievables it works with an estimate based on payment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloslav Peterka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta