Bc. Nikola Beránková

Diplomová práce

Nejčastější otázky a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života

Most common questions and reactions of patients with haematological malignancy at the end of life
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zjištěním otázek a reakcí u pacientů s hematologickou malignitou v paliativní péči, bez možnosti kurabilního řešení onemocnění. Základním cílem této práce bylo zjistit, jaké jsou nejčastější dotazy a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života. Teoretická část, jenž představuje východiska pro část empirickou, představuje základní fakta paliativní péče a nejčastější …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the identification of questions and reactions in patients with haematological malignancy in palliative care, without the possibility of curable treatment of the disease. The basic aim of this work was to find out what are the most common questions and reactions of patients with haematological malignancy at the end of life. The theoretical part, which presents the basis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Beránková, Nikola. Nejčastější otázky a reakce pacientů s hematologickou malignitou na konci života. Pardubice, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií