Bc. Marián Boštík

Bachelor's thesis

Analýza a komparace aktivit poslanců Evropského parlamentu ze zemí Visegrádské čtyřky za 7. volební období (2009 – 2014)

Analysis and comparison of activities of MEPs from the countries of Visegrad for the 7th parliamentary term (2009 – 2014)
Abstract:
Práce si klade za cíl analyzovat a komparovat aktivity poslanců Evropského parlamentu ze zemí Visegrádské čtyřky. U jednotlivých poslanců za Českou republiku, Maďarsko, Polsko a Slovensko jsou sledovány následující činnosti: (i) účast na jmenovitých hlasováních, (ii) zprávy předložené zpravodajem, (iii) pozměňovací návrhy ke zprávám předložených zpravodajem, (iv) stanoviska předložená navrhovatelem …more
Abstract:
This thesis aims to analyse and compare the activities of MEPs from the Visegrad countries. The following activities are monitored for individual members from Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia: (i) participation in roll-call votes, (ii) reports drafted, (iii) reports amended, (iv) opinions drafted, (v) parliamentary questions (vi) written declarations signed (vii) motions for resolutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií