Bc. Henrich Lauko

Diplomová práce

Symbolic Model Checking via Program Transformations

Symbolic Model Checking via Program Transformations
Anotace:
K zabepečeniu spoľahlivosti softvéru sa bežne využíva testovanie a statická analýza. Ak máme dokázať korektnosť programu, je ale nutné preveriť všetky jeho možné behy. K tomuto účelu sú využívané formálne verifikačné metódy, ktoré tento proces automatizujú. Verifikáciu ale komplikujú vstupy, ktoré spôsobujú veľký nárast možných behov. V tejto práci predstavujeme techniku, ktorá umožňuje verifikačným …více
Abstract:
To show reliability of software, developers usually reach out for testing and static analysis. However, to prove correctness, all behaviours of a program need to be checked. In this respect, formal verification methods aim to provide an automated approach to verification. A big obstacle are inputs because they massively increase the number of behaviours of the program. In this thesis, we present a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jan Strejček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy

Práce na příbuzné téma