Ing. Jakub NOVÁK

Disertační práce

Numerické a experimentální vyšetřování aerodymanického zatížení okolí tratě při jízdě prostředků vysokorychlostní železniční dopravy

Numerical and experimental investigation of aerodynamic loads on track vicinity within the high-speed railway means of transport operation
Anotace:
Aerodynamika vysokorychlostní železniční dopravy je dnes jedním z hlavních témat při homologaci nových železničních vozidel a vysokorychlostních tratí pro provoz v rámci evropské železniční sítě. Zvýšený zájem o aerodynamiku pramení především v úsilí o vyšší bezpečnost a ochranu zdraví účastníků přepravy (cestujících, posádky a drážních pracovníků) a hospodárnost jízdy souprav při vysokých rychlostech …více
Abstract:
Aerodynamics of high-speed railway transport is nowadays one of the main subjects when approving new rail vehicles and high-speed tracks for operation on European trackage. Increased interest about aerodynamics comes from the effort to improve safety and health protection of transport participants (passengers, crew and railway workers) and economy of the train operation within high speeds. Nowadays …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2011
Zveřejnit od: 2. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Jakub. Numerické a experimentální vyšetřování aerodymanického zatížení okolí tratě při jízdě prostředků vysokorychlostní železniční dopravy. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní