Matěj Kapošváry

Master's thesis

Budoucnost e-commerce v České republice

Future of E commerce in the Czech Republic
Abstract:
E commerce je dynamicky rostoucím odvětvím, které hraje čím dál tím důležitější roli v české ekonomice. Cílem této práce je zmapovat představy významných stakeholderů online prodeje o vývoji odvětví e commerce v České republice do roku 2025. Jako metoda pro dosažení cíle práce byly zvoleny polostrukturované rozhovory, kterých se účastnilo 51 osobností z české e commerce scény z řad vedoucích pracovníků …more
Abstract:
The e commerce field has been developing dynamically in recent years, and its importance for the Czech economy has been increasing. The goal of this thesis is to map how the leading e commerce stakeholders perceive the future of online selling in the Czech Republic until 2025. To achieve this goal, 51 semi structured interviews with C level managers from Czech e shops and retailers, consultants and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 2. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2020
  • Supervisor: Patrik Sieber
  • Reader: Lukáš Havlásek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80406