Ekaterina Efremova

Diplomová práce

Will shopping malls survive under the pressure of online shopping? How can shopping malls transform and be prepared for the digital era?

Přežijí nákupní centra pod tlakem online nakupování? Jak se můžou nákupní centra transformovat a připravit se na digitální éru?
Anotace:
Práce se snaží definovat, jak se mohou nákupní centra transformovat a prosperovat v souladu s měnícím se chováním spotřebitelů a globálními trendy v digitálním věku. K dosažení cíle byly použity kvalitativní výzkumné metody. Zaprvé byla aplikována metoda analýzy dokumentů. Jako výsledek, byly definovány příklady přizpůsobení v rámci globální industrii nákupních center. Zadruhé byla provedena případová …více
Abstract:
The thesis endeavors to define how shopping centres can transform and prosper adapting to changing consumer behaviour and global trends in the digital era. To reach the goal of the study, qualitative research methods were used. Firstly, the document analysis method was applied. As a result, the examples of adaptations within the global shopping centre industry were defined. Secondly, the case study …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Martin Machek
  • Oponent: Karolina Šustrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77268