Theses 

Content Marketing via Online Media in Interior Design Market – Nina Jakešová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Nina Jakešová

Diplomová práce

Content Marketing via Online Media in Interior Design Market

Obsahový marketing přes online média na trhu interiérového dizajnu

Anotace: Cílem této práce je poskytnout přehled o dosavadních poznatcích v oblasti content marketingu neboli obsahového marketingu. Na jejich základě jsou definovány požadavky pro úspěšný obsahový marketing přes online média. Tento systém může být dále k užití pro vytvoření anebo předefinování obsahového marketingu pro jakoukoliv společnost, která si přeje efektivně přilákat nové zákazníky a udržet si ty stávající tím, že jim poskytne cenné informace. Praktická část diplomové práce diskutuje situaci v společnosti Insidecor, která provozuje webový portál ukazující inspirace pro interiérový dizajn a produkty dostupné na českém trhu. Na základě teorie, popisu společnosti a uživatelského výzkumu jsou definovány klíčové oblasti, na které by se Insidecor měl zaměřit pro zefektivnění svého obsahového marketingu.

Abstract: This work aims to provide an overview of current knowledge in the field of content marketing. Based on that, it defines key requirements for successful content marketing via online media. The system can be further used for creating or re defining content marketing for any company that wishes to effectively attract and retain their customers by providing them with valuable information. In the practical part, the thesis discusses the case of Insidecor, a company providing a web portal that showcases interior design products and inspiration available on Czech market. Based on the theoretical knowledge, description of the company's business, market situation and primary research, the thesis proposes key areas for improvement of the company's content marketing initiative.

Klíčová slova: obsahový marketing, online media, digital media, content marketing

Keywords: online media, content marketing, digital media

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Martin Vurm

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52740

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz