Michal Útlý

Bakalářská práce

Content marketing v B2B

The Content marketing in B2B
Anotace:
Tato bakalářská práce sleduje současné využívání a potenciál budoucího využívání nástrojů content marketingu malými a středními firmami segmentu B2B. Teoretická část se dotýká vazby mezi tradičními nástroji marketingové komunikace a trendem v podobě content mar-ketingu, ve svém závěru se věnuje zveřejněnému výzkumu využívání content marketingu v B2B. Hloubkové rozhovory s manažery vybraných společností …více
Abstract:
This thesis follows the current use and potential future use of the instruments of the Con-tent marketing through small and medium sized businesses of the B2B segment. The theo-retical part concerns the links between tools of traditional marketing communication and the current trends of a Content Marketing, in its conclusion it is devoted to the published research of usage of the Content Marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Šula

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Útlý, Michal. Content marketing v B2B. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe