Mgr. Jana DĚTSKÁ

Diplomová práce

Specifické poruchy učení a dospělost

Specific learning disorders and adulthood
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o dospělých jedincích se specifickými poruchami učení. Především pak o vlastním subjektivním vnímání problémů, která tato diagnóza způsobuje. Do jaké míry ovlivňuji specifické poruchy učení život dospělého jedince. A dále pak jak moc zasahují do profesního i rodinného života dospělých se specifickou poruchou učení a jejich partnerů.
Abstract:
This thesis deals with adults with learning disorders. Especially about their own subjective perception of the problems that causes their diagnosis. How much is adulthood influenced by specific learning disorders. And then how much they interfere with professional and family life of adults with specific learning disorders and their partners.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DĚTSKÁ, Jana. Specifické poruchy učení a dospělost. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta