Theses 

Strategie, marketing a technologie v elektronickém podnikání – RNDr. Pavel MACH

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

RNDr. Pavel MACH

Bachelor's thesis

Strategie, marketing a technologie v elektronickém podnikání

Strategy, marketing and technology in e-business

Abstract: Předložená práce je zaměřena na problematiku internetového obchodování. Popisuje různé druhy obchodních aktivit, jejich výhody i nevýhody proti klasické formě prodeje. Podrobněji se věnuje oblasti IT, která je logicky průkopníkem internetové komunikace a obchodu. Později IT oblast následovaly i další obory a objevovaly se u nich stejné změny ? snižování obchodních marží zásluhou zvyšování konkurenčního tlaku, výrazné zrychlení všech částí obchodního procesu, dokonalá informovanost zákazníků atd. Další část práce se věnuje historii podnikání firmy Softech, jejímu vývoji v oblasti internetových služeb a obchodu. Poslední část shrnuje budoucí perspektivy IT oboru z hlediska využití internetových technologií a tržních příležitostí, které se firmám jako je Softech nabízejí.

Abstract: This work is focused on the problems of internet business. It describes various kinds of business activities, their advantages and disadvantages in comparison with classic form of shopping. It attends more detailed to IT branch which is logically pioneer of internet communication and business. Lately followed the IT branch next branches and there appeared the same changes ? decreasing od selling margins because of increasing of competition pressure, strong acceleration of all parts of business process, perfect know-how of customers etc. Next part of work attends to business history of Softech company, its development in the branch of internet services and shopping. Last part summarizes future perspectives of the IT branch from the view of using internet technologies and market opportunities which are offered to companies like Softech.

Keywords: internetové obchodování, B2C, C2C, B2B, B2G, platební systémy, marketing v elektronickém obchodování, IT, virtualizace, cloud computing, SEO, SEM

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011
  • Identifier: 32892

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32892 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACH, Pavel. Strategie, marketing a technologie v elektronickém podnikání. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Other references 


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 05:09, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz