Bc. Veronika Süssová

Master's thesis

Motivace a stimulace dobrovolníků ve studentské organizaci

Motivation and Stimulation of Volunteers in Student Organization
Abstract:
Cílem této magisterské diplomové práce je zjistit, jak zvýšit motivaci dobrovolníků v konkrétní studentské organizaci – Mezinárodním studentském klubu, o. s. – k převzetí odpovědnosti za řízení a celkový chod organizace. V teoretické části práce jsou vyjasněny základní pojmy a koncepty z oblasti lidské motivace a motivace pracovního jednání a vhodné nástroje stimulace motivace v organizaci. Dále jsou …more
Abstract:
Aim of this Master’s thesis is to find out how to increase motivation of volunteers in a particular student organization – International Student Club – to take responsibility for the management and overall operations of the organization. The theoretical part of the thesis clarifies basic terms and concepts in the field of human motivation and work motivation and suitable stimulation tools in organization …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2012
  • Supervisor: Mgr. Blanka Plasová, PhD.
  • Reader: Mgr. Jiří Vander, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií