Mgr. Martin Mikeš

Bachelor's thesis

Bilingual glossary of corpus lingu

Bilingual glossary of corpus lingu
Abstract:
Hlavním cílem této práce je zkompilovat dvojjazyčný glosář pojmů používaných v korpusové lingvistice. Text práce představuje nejen tento moderní obor, ale seznamuje i s dalšími oblastmi, kde korpusy našly své uplatnění. Text se zejména věnuje jejich využití ve výzkumu jazyka, v jeho vyučování a v překladatelství. V rámci představování samotných korpusů se text věnuje také jejich tvorbě. Součástí textu …more
Abstract:
The main aim of this thesis is to compile a bilingual glossary of terms used in corpus linguistics. The theoretical text provides an overview on the field of corpus linguistics and discusses domains where corpora are used, focusing on three key areas where corpora have had significant impact - language research, translation and language teaching. Great deal of attention is given to corpus compilation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Jarmila Fictumová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic