Bc. David Krňávek

Bakalářská práce

Český Brown Corpus

Czech Brown Corpus
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě českého jazykového korpusu, který je z hlediska velikosti, struktury a obsahu ekvivalentem korpusu americké angličtiny známého jako Brown Corpus. K tvorbě korpusu jsou využity texty volně přístupné na internetu. Text práce obecně charakterizuje korpusovou lingvistiku a zasazuje Brown Corpus do jejího kontextu. Dále popisuje proces tvorby nového korpusu od přípravy …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is dedicated to building a Czech corpus which is an equivalent of the American English corpus known as Brown Corpus in terms of size, arrangement, and contents. The corpus is built from texts freely accessible on the internet. The text of this thesis characterises corpus linguistics, puts Brown Corpus into its context and describes the process of building the new corpus from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2023
  • Vedoucí: prof. Radek Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta