Bc. Marta Mašková

Bachelor's thesis

Vzdělávání dospělých v rámci firemního vzdělávání

Adult education within the company education
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na otázku vzdělávání dospělých v rámci firemního vzdělávání. V teoretická části se věnuji problematice celoživotního vzdělávání, jsou zde vymezeny pojmy, zvláštnosti výchovy a vzdělávání dospělých, didaktické principy, metody a formy vzdělávání. Další část je věnována firemnímu vzdělávání dospělých, otázce náboru nových pracovníků, realizaci adaptačního školení a je zaměřena …viac
Abstract:
This work is focused on adult education within the company training program. In the theoretical part of my work I pursue the question of the lifelong learning, I have defined the terms, particularities of the adult enlightenment, didactic principles, methods and forms of education. The next part is devoted to the company adult education, the question of recruitment, adaptation training realization …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2011
  • Vedúci: Mgr. Bc. Pavla Dvořáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta