Hana ŠVÉDOVÁ

Bakalářská práce

Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem

Czech-German Cooperation on the concrete example of the Czech-German Youth Exchange Coordination Centre Tandem
Abstract:
This bachelor thesis analyses the work of Tandem, a Czech-German Youth Exchange Coordination Centre. Tandem functions as a coordination centre of youth-political cooperation between both countries. The term the international youth work is explained in the theoretical part and operates as a hyperonym to youth-political cooperation. Although the treaties for youth exchanges programmes must be ratified …více
Abstract:
Cílem předložené bakalářské práce je představit Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, který vznikl a funguje na základě spolupráce obou sousedních zemí v oblasti politiky mládeže. Bakalářská práce nejprve vysvětlí pojem mezinárodní práce s mládeží chápaný jako pojem nadřazený k již zmíněné formě spolupráce. Smlouvy pro výměny mládeže musí být uzavřeny na nejvyšší politické úrovni …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVÉDOVÁ, Hana. Deutsch-tschechische Zusammenarbeit am konkreten Beispiel des Koordinierungszentrums des Deutsch-Tschechischen Jugendaustausches Tandem. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses i7n5q0 i7n5q0/2
13. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2019
Bulanova, L.
15. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.