Theses 

Webové stránky obce Kaliště jako jeden z komunikačních kanálů mezi obcí a občany – Bc. Iveta Burdová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Iveta Burdová

Bakalářská práce

Webové stránky obce Kaliště jako jeden z komunikačních kanálů mezi obcí a občany

Website of the Municipality Kaliště as one of the Communication Channels between the Municipality and Citizens

Anotace: Bakalářská diplomová práce se zabývá webovými stránkami obce Kaliště jako jedním z komunikačních kanálů mezi obcí a občany. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů (komunikace, komunikační kanál) a popisuje tradiční i moderní komunikační kanály, přičemž se soustředí především na obecní webové stránky. Součástí praktické části je analýza obsahu webových stránek Kališť a výzkum, který zjišťuje využívanost jednotlivých komunikačních kanálů občany a jejich postoje k webovým stránkám. Cílem je porovnat, zda webové stránky odpovídají reálným potřebám občanů a navrhnout možná zlepšení, která by přispěla k efektivnějšímu využití tohoto kanálu.

Abstract: The bachelor thesis deals with the website of municipality Kaliště as one of the communication channels between the municipality and citizens. The theoretical part defines the basic concepts (communication, communication channel) and describes both traditional and modern channels of communication, focusing primarily on the municipal website. The practical part analyses the content of the website of Kaliště and then it evaluates the rate of utilization of communication channels with the citizensʼ opinions towards the website. The aim is to find out whether the website correspond to the real needs of citizens and to suggest possible improvements that would contribute to a more efficient use of this channel.

Klíčová slova: webové stránky, obec, komunikační kanál, komunikace, smíšený výzkum, website, municipality, communication channel, communication, mixed methods

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Martinek
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 14:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz