Bc. Iveta Burdová

Bakalářská práce

Webové stránky obce Kaliště jako jeden z komunikačních kanálů mezi obcí a občany

Website of the Municipality Kaliště as one of the Communication Channels between the Municipality and Citizens
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá webovými stránkami obce Kaliště jako jedním z komunikačních kanálů mezi obcí a občany. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů (komunikace, komunikační kanál) a popisuje tradiční i moderní komunikační kanály, přičemž se soustředí především na obecní webové stránky. Součástí praktické části je analýza obsahu webových stránek Kališť a výzkum, který zjišťuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the website of municipality Kaliště as one of the communication channels between the municipality and citizens. The theoretical part defines the basic concepts (communication, communication channel) and describes both traditional and modern channels of communication, focusing primarily on the municipal website. The practical part analyses the content of the website of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Martinek
  • Oponent: PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Práce na příbuzné téma