Gabriela Brázdová

Bakalářská práce

"TANEC JE NEJLEPŠÍ droga" Preventivní volnočasové aktivity mládeže

"DANCING IS THE BEST drug" Preventive leisure activities for young people
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je navrhnout, zrealizovat a vyhodnotit taneční program v rámci prevence patologických jevů - "TANEC JE NEJLEPŠÍ droga". Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. V teoretické části jsou shrnuty dostupné poznatky, názory, vjemy týkající se drog a jejich prevence. Práce pojednává o příčinách zneužívání návykových látek v prepubertálním věku se zaměřením na roli pedagoga …více
Abstract:
Subject of this thesis is to design, implement and evaluate a dance program for the prevention of pathological phenomena - " dancing is the best drug." The work is divided into two main chapters. In the theoretical part I tried to summarize the available knowledge , beliefs , perceptions regarding drugs and their prevention. Deal with the causes of substance abuse in prepubertal age . I concentrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2014
Zveřejnit od: 20. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jitka Novotová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brázdová, Gabriela. "TANEC JE NEJLEPŠÍ droga" Preventivní volnočasové aktivity mládeže. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN