Theses 

Analýza rizik zneužívání návykových látek mládeží v regionu Středočeského kraje. – Tomáš Andrej Veverka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Andrej Veverka

Bakalářská práce

Analýza rizik zneužívání návykových látek mládeží v regionu Středočeského kraje.

Risk analysis of using addictive substances by teenagers in Central Bohemian region.

Anotace: Zneužívání návykových látek mládeží patří v současné době mezi nejvíce diskutované problémy společnosti. Tato práce se tímto tématem zabývá v rámci regionu Středočeského kraje, v němž autor provedl dotazníkové šetření, a na jeho výsledcích následně analyzoval, jaké jsou příčiny užívání návykových látek osobami ve věku 13 až 18 let. Práce se postupně zaměřuje na vliv prostředí, a to především z hlediska stylu výchovy, celkového životního stylu a situace rodiny, v níž dospívající vyrůstají. Rovněž ale zkoumá také vliv velikosti bydliště na zneužívání návykových látek a vnitřní pohnutky, které samotné dospívající vedou k vyzkoušení a případnému užívání drogy. Nakonec práce na základě provedené doplňující metody (SWOT analýzy) hodnotí jaké má dlouhodobá drogová závislost sociální dopady na život samotných narkomanů.

Abstract: The drug abuse by youth is one of the most discussed up-to-date problem of society. This thesis deals with the mentioned issue within the Central Bohemian Region. The author conducted questionnaire survey and then he analyzed the results. The main aim of the survey was to find out the reasons of using drugs by people at the age of 13 till 18. The thesis is focused on the influence of surroundings, primarily focused on the style of upbringing, general lifestyle and on the situation of family, where the young are raised. Moreover the thesis examines the influence of the size of residential place on the drug abuse as well as the inner motives that lead the young to try out the drugs or else to use drugs. At last the thesis evaluates the long-term drug addiction´s social impact on the lives of drug addicts themselves. The evaluation si based on the method of SWOT analysis.

Klíčová slova: návyková látka, droga, mládež, mladistvý, sociální prostředí, výchova, rodina

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://stag-vsrr.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58408 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Jak správně citovat práci

Veverka, Tomáš Andrej. Analýza rizik zneužívání návykových látek mládeží v regionu Středočeského kraje.. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 00:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz