Tomáš Andrej Veverka

Bakalářská práce

Analýza rizik zneužívání návykových látek mládeží v regionu Středočeského kraje.

Risk analysis of using addictive substances by teenagers in Central Bohemian region.
Anotace:
Zneužívání návykových látek mládeží patří v současné době mezi nejvíce diskutované problémy společnosti. Tato práce se tímto tématem zabývá v rámci regionu Středočeského kraje, v němž autor provedl dotazníkové šetření, a na jeho výsledcích následně analyzoval, jaké jsou příčiny užívání návykových látek osobami ve věku 13 až 18 let. Práce se postupně zaměřuje na vliv prostředí, a to především z hlediska …více
Abstract:
The drug abuse by youth is one of the most discussed up-to-date problem of society. This thesis deals with the mentioned issue within the Central Bohemian Region. The author conducted questionnaire survey and then he analyzed the results. The main aim of the survey was to find out the reasons of using drugs by people at the age of 13 till 18. The thesis is focused on the influence of surroundings, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veverka, Tomáš Andrej. Analýza rizik zneužívání návykových látek mládeží v regionu Středočeského kraje.. Praha, 2018. bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.. Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s., Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech