Jichu Liu

Bachelor's thesis

The Impact of Aging Population on Medical Expense in China An: Empirical Analysis

The Impact of Aging Population on Medical Expense in China An: Empirical Analysis
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je pochopit dopad dopadu a úmrtnosti starší populace na zdravotní výdaje Číny. Prostřednictvím lékařské spotřeby na obyvatele v letech 1990–2017 se předvídají demografické změny a úmrtnost, budoucí poptávka zdravotnického trhu starších osob. Bakalářská práce popisuje, jak stárnutí čínské populace zvyšuje náklady na zdravotní péči. Autor zkoumá informace, jako je vývoj národního …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to understand the impact of the elderly population's impact and mortality on China's health spending. Through the per capita medical consumption of 1990-2017, demographic changes and mortality, the future medical market demand of the elderly is predicted. The bachelor thesis describes how the aging of China's population increases medical costs. The author uses the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Petr Mach, Ph.D.
  • Reader: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní